Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

2017-03-15
Klasa z elementami pedagogiki Marii Montessori
W roku szkolnym 2017 / 2018 zostanie utworzona klasa I z elementami Marii Montessori, metoda ta będzie również kontynuowana w klasie II i III. 
Pomysł utworzenia klasy korzystającej z elementów pedagogiki Marii Montessori wynika z naszej ciągłej pracy nad doskonaleniem różnorodnych form efektywnej pracy z uczniem. 
Nasze działania nie są efektownym eksperymentem, ale świadomą, przemyślaną propozycją. Klasę będzie prowadziło dwóch wychowawców.

Założenia programowe klasy z elementami metody Montessori zbudowane są wokół ośmiu głównych obszarów i ich kombinacji:

  • uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami,
  • samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności,
  • koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań,
  • lekcje ciszy – dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych,
  • porządek – dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu,
  • społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo (dwa roczniki) są łączone na niektórych zajęciach w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj,
  • obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem,
  • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Ważnym elementem edukacji montessoriańskiej są materiały dydaktyczne, które spełniają dwie podstawowe funkcje: kryją treści nauczania, pozwalające osiągać kolejne etapy rozwojowe, jak również są środkiem wprowadzania w kulturę i społeczeństwo, w którym dziecko żyje. Tworzą logicznie uporządkowaną całość programową. 
Dzięki tym pomocom możliwe jest samodzielne wykonywanie różnych zadań i doświadczeń, w myśl zasady, że jedyną drogą rozwoju dziecka jest jego własna praca. Na uwagę zasługuje również fakt, że konstrukcja pomocy umożliwia zazwyczaj samokontrolę i korektę błędu. Materiały dydaktyczne uwzględniają zasadę stopniowania trudności, są dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka.

Wyposażenie klasy
Meble wykonane są z drewna, jest bardzo mało kolorów a jeśli już są to pastelowe, aby nie rozpraszały uwagi dziecka.

W naszej klasie nie ma nagród i kar są ustalone obowiązujące zasady.
Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Telefon : 85 742-06-09
faks : 85 742-82-37
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
deklaracja dostępności
Nabór 2021/2021