Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

2022-09-01
Program nauczania WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie odbywają się w danej klasie raz na dwa tygodnie. W miesiącu wrześniu i październiku zajęcia odbywają się w całych zespołach klasowych. Od listopada wejdzie podział na grupy: dziewczęta i chłopcy (każda grupa będzie miała spotkanie raz w miesiącu). Poniżej przedstawiam program zajęć na każdym poziomie klas
nauczyciel wdż Grażyna Boćko
„Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania – WDŻ klasa IV
Wychowanie do życia w rodzinie
Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie szacunku wobec siebie. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania – WDŻ klasa V
Wychowanie do życia w rodzinie.
Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie. Emocje i uczucia. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania. Zdrowy styl życia. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

„Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania – WDŻ klasa VI
Wychowanie do życia w rodzinie.
Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu
dorastania. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem

„Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania – WDŻ klasa VII
Wychowanie do życia w rodzinie.
Rozwój człowieka. Dojrzałość, to znaczy... Dojrzewanie –rozwój fizyczny. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania. Pierwsze uczucia. Przekazywanie życia. Mężczyzna i kobieta - budowa układu rozrodczego. Czas oczekiwania (przebieg rozwoju płodowego).Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo. Komunikacja w rodzinie Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne. Uzależnienia behawioralne

Wędrując ku dorosłości” – Program nauczania – WDŻ klasa VIII
Wychowanie do życia w rodzinie
Etapy i rodzaje miłości. Rozwój psychoseksualny człowieka. Przedwczesna inicjacja seksualna. Choroby przenoszone drogą płciową. Metody rozpoznawania płodności. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka. Wobec choroby, cierpienia i śmierci.
Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Tel. do sekretariatu:
 85 742-06-09
Tel. do funduszu:
 85 742-82-37
Tel. do kierownika gospodarczego:
 85 748-93-07
Tel. do intendenta
731 747 727
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
deklaracja dostępności
Nabór 2021/2021