Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej naszej szkoły.

Data publikacji strony internetowej: 2018.08.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018.08.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
  • Zdarzają się sytuacje, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.
  • Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej.
  • Dokumenty opublikowane np. skany dokumentów, pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum i jeśli to możliwe, umieszczać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane nie posiadają transkrypcji języka migowego.

Informacje dodatkowe – strona posiada:

  • dane teleadresowe podmiotu i link do strony podmiotowej w BIP
  • deklaracje dostępności
  • wyszukiwarkę, menu i mapę strony
  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  pod adresem poczty elektronicznej szkoły szkola@sp9.bialystok.pl. Kontaktować można się także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 85 742-06-09Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Do budynku szkoły prowadzi wejście główne. 

Sekretariat znajduje się na parterze, po prawej stronie za portiernią


Na terenie szkoły znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych.  

Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Tel. do sekretariatu:
 85 742-06-09
Tel. do funduszu:
 85 742-82-37
Tel. do kierownika gospodarczego:
 85 748-93-07
Tel. do intendenta
731 747 727
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
deklaracja dostępności
Nabór 2021/2021