Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
23
 
 
2020-04-23
25 lutego odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Zuch – test zintegrowany, w którym wzięli udział uczniowie klasy I A i D.
Jego organizatorem jest Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu treści edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. 
Ogółem do testu przystąpiło 16 uczniów.
Miejsca i wyniki dzieci biorących udział w Olimpiadzie przedstawione są w linku.
Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!
2020-04-23

9 stycznia 2020r. uczniowie klas 1-3 naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady „Olimpusek” - sprawdzian zintegrowany. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

Ponadto uczniowie klasy 3a, w ramach tej Olimpiady, przystąpili również do sprawdzianu z języka angielskiego. Pozwolił on uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. W naszej szkole do testów ogółem przystąpiło 54 uczniów. Miejsca i wyniki dzieci biorących udział w Olimpiadzie przedstawione są w linku.

2020-04-21
#zostańwdomu z Dobromisiem

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji informacyjno - edukacyjnej

#zostańwdomu z Dobromisiem

organizowanej przez Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku. Partnerami akcji jest Kuratorium Oświaty i Nadleśnictwo Dojlidy.

2020-04-01
Informacje dotyczące funkcjonowania naszej szkoły w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 zostaliśmy zmuszeni zawiesić  zajęcia w szkole w dniach  12-24 marca. W tym czasie nauczyciele kontaktowali się z uczniami drogą mailową, za pomocą czatów, Skype’a itp.

Od 25 marca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji prowadzimy edukację zdalną dla klas V –VIII za pomocą platformy Classroom.

Za pomocą tej platformy uczeń będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Uczniowie klas I-IV otrzymują materiały i mają lekcje w sposób taki jak dotychczas.

 

Przypominam, że zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line będzie potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane będą taką samą drogą elektroniczną i podlegać będą ocenianiu.

 

Informacje na temat wszystkich uczniów, którzy mają problemy związane z dostępem do komputera lub Internetu posiadają wychowawcy klas i to oni będą organizować i monitorować współpracę z Państwem za pomocą dostępnych źródeł kontaktu.

 

Informuję, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na stronie szkoły znajdują się tygodniowe plany zajęć on-line poszczególnych klas z dołączanymi godzinami i tematami zajęć. Wychowawcy również przekazują plany swoich klas rodzicom.

 

Aby pomóc Państwu i uczniom,  zorganizowaliśmy  zdalną pomoc informatyka.

W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam Państwa i uczniów do indywidualnych konsultacji:

poniedziałek – czwartek – 16.00 – 17.00

 Kontakt z informatykiem  artur.filonowicz@infotech.edu.pl

 

 

Informuję także, że specjaliści szkolni pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa:

Marzena Łukaszuk pedagog

Diana Homa psycholog

Katarzyna Łuniewska doradca zawodowy

Katarzyna Kisielewska-Martyniuk terapeuta

poniedziałek – piątek – 9.00 – 13.00

Prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny

 

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury.

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 10:00-12:00

(tel. 85 7420609).

W każdej sprawie można się kontaktować ze szkołą za pośrednictwem poczty elektronicznej:

szkola@sp9.bialystok.pl


 

Kontakt z dyrekcją szkoły:

Edyta Haraburda

edkris@tlen.pl

 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pilnowanie, aby Państwa dzieci  przestrzegały wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej - pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami,  nie wychodziły na place zabaw, do parku itp.  Prosimy rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, zadbać o ich spokój w tych trudnym dla wszystkich czasie. Zawsze służymy Państwu również pomocą i pozostajemy  do Państwa dyspozycji.

Prosimy śledzić informacje i komunikaty zamieszczane w mediach, na stronach GIS, - https://gis.gov.pl/Aktualnosci., Ministerstwa Zdrowia i MEN

 

Edyta Haraburda

Dyrektor szkoły

 

 


 

2020-04-01
TUTAJ w Dokumentach do pobrania znajdziesz listy uczniów przyjętych do kl. I 2020/2021 
2020-03-26
Drodzy Rodzice,

w podświetlonych niżej Dokumentach do pobrania znajdziecie Państwo wykaz kandydatów spoza obwodu SP 9 zakwalifikowanych do klas I 2020/2021 w naszej szkole.

Przypominamy, że rodzice uczniów spoza rejonu zobowiązani są do 31 marca 2020 złożyć deklarację woli przyjęcia dziecka do naszej szkoły. 

Szczegóły we wcześniejszej informacji w Aktualnościach.Druk do pobrania również w załącznikach, w wersji papierowej przy skrzynce przy wejściu do szkoły.


Przypominamy także, że, zgodnie z Zasadami rekrutacji do kl. Idzieci z obwodu SP 9 w Białymstoku zakwalifikowane są z urzędu (nazwisk tych dzieci nie ma na udostępnionych listach i są zwolnieni ze składania deklaracji woli przyjęcia).
2020-03-25
Zasady funkcjonowania SP 9 od 25 marca do 10 kwietnia

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Rodzice,


kierując się wytycznymi  i rozporządzeniem MEN, przekazuję następujące informacje:


1.Od 25 marca zajęcia będą odbywały się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem dziennika Vulcan  i  Classroomu. Nauczyciele i wychowawcy przekażą informacje o sposobach przekazywania wiedzy i sposobach oceniania.

Udział w zajęciach dla wszystkich uczniów jest obowiązkowy.


2. Aby zapewnić każdemu uczniowi  i rodzicowi możliwość konsultacji, informujemy, że nauczyciele, pedagog, psycholog będą dostępni  według harmonogramu w dzienniku internetowym.


3. Prosimy rodziców o monitorowanie pracy i aktywności dzieci.


4. Wszystkie niezbędne informacje będą na bieżąco publikowane na stronie WWW szkoły, w dzienniku elektronicznym oraz Facebooku SP 9.


5. Do 10 kwietnia szkoła jest zamknięta. Wszystkie sprawy prowadzone przez sekretariat  prosimy załatwiać drogą telefoniczną  85 7429609 lub mailowąszkola@sp9.bialystok.pl


Edyta Haraburda

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9

 w Białymstoku

2020-03-24
Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do I klasy
Drodzy Rodzice!

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I, zgodnie z harmonogramem,  zostanie opublikowana 26 marca 2020 r. na stronie szkoły.
Do 31 marca 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 należy złożyć pisemne deklaracje woli przyjęcia do klasy I SP 9Druki potwierdzenia woli będą dostępne na stronie szkoły oraz przy skrzynce na składane dokumenty.
W imieniu Pana Prezydenta Rafała Rudnickiego uprzejmie informujemy,  iż w związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego przyjmowania od rodzica kandydata potwierdzenia woli przyjęcia do klasy I zostaną zorganizowane w sposób ograniczający kontakty osobiste tj. przy wejściu do szkoły zostanie ustawiony zamykany oznakowany pojemnik/skrzynka, do której rodzice będą wrzucać oświadczenia woli w zamkniętych kopertach. 

Oświadczenia wypełniają JEDYNIE rodzice kandydatów spoza rejonu naszej szkoły.
 
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
23
 
 
Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Telefon : 85 742-06-09
faks : 85 742-82-37
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
deklaracja dostępności
Nabór 2021/2021