Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Egzamin gimnazjalny

Spis informacji:I. HARMONOGRAMEGZAMINU

 

18 kwietnia 2018

19 kwietnia 2018

20 kwietnia 2018

g. 9.00

historia i wos

(60 min.)

przedmioty przyrodnicze

(60 min.)

j. obcy

poziom podstawowy

(60 min.)

g.11.00

język polski

(90 min.)

matematyka

(90 min.)

j. obcy

poziom rozszerzony

(60 min.)

Podczas egzaminuuczniowie:

1)    1)  nie mają prawa wnosić na salęegzaminacyjną i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych oraz musząsamodzielnie rozwiązywać zadania,

2)      2) są zobowiązani mieć ze sobą legitymację,pióro lub długopis z czarnym tuszem,
a ponadto na egzaminie z matematyki – linijkę,

3)      3) mogą mieć ze sobą małą butelkę wody,która powinna stać na podłodze przy stoliku,

4)  4) piszą egzamin przy wylosowanym stoliku inie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej poza uzasadnionymi przypadkami (np.złe samopoczucie),

5)      5) po otrzymaniu arkusza powinni zapoznaćsię z instrukcją oraz sprawdzić kompletność materiałów  tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszytzadań egzaminacyjnych, kartę odpowiedzi oraz - na egzaminie z języka polskiego i matematyki -  kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych,

6)      6) przed rozpoczęciem pracy muszą zakodowaćarkusze (kod ucznia, PESEL, naklejki z kodem szkoły),

7)     7)  po zakończeniu czynności organizacyjnychsamodzielnie rozwiązują zadania
w wyznaczonym czasie i mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcieodpowiedzi w sposób określony w instrukcji umieszczonej na pierwszej stroniearkusza,

8)  8) po upływie czasu przeznaczonego na pracęz arkuszem mają prawo w ciągu 5 minut sprawdzić poprawność przeniesieniaodpowiedzi na kartę,

9)      9) powinni być obecni (1 przedstawiciel wkażdej sali) podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych do kopert.

Wdniu egzaminów uczniowie powinni przyjść do szkoły na godzinę 8.30 w strojachgalowych. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni niezostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednaknie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniudo sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołunadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasiezapisanym na tablicy (planszy). Podczas przerw między egzaminami uczniowie przebywająw wyznaczonych miejscach. W trakcie trwania egzaminów zdający powinni stosowaćsię do poleceń nauczycieli będących członkami zespołów nadzorujących iprzestrzegać ustalonych zasad. 


II. Doradztwo zawodowe

Kliknij link


III. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych


Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Telefon : 85 742-06-09
faks : 85 742-82-37
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
Rekrutacja 2018