Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Konkursy

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów klas gimnazjalnych oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej do udziału w V edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości. 

Szczegóły na stronie: https://www.szkolnaop.pl 


Zapisy do 28 listopada 2018 r.


Małgorzata SokółOLIMPIADA WIEDZY o SPOŁECZEŃSTWIE

Zapraszam wszystkichchętnych uczniów z klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych doudziału w Młodzieżowej OlimpiadzieWiedzy o Społeczeństwie. Zapisy przyjmuję do 24 października. Harmonogram i regulamin olimpiady na stronieinternetowej:

www.mowos.pl

I etap- szkolny odbędzie się 12 grudnia o godz. 9.00.

Małgorzata Sokół

***

Zapraszam do udziału w Konkursie napracę pisemną dla szkół – XVII edycja

Założenia konkursowe

Bankowość centralna w Polsce ma już 190 lat, w 1828roku powstał Bank Polski. Natomiast prawie sto lat temu zdecydowano, że polskąwalutą będzie nie „lech”, nie „pol”, ale „złoty”. Przekonani o doniosłej wadzetych wydarzeń, chcielibyśmy skierować uwagę najlepszych „szkolnych piór” ientuzjastów ekonomii na tematy związane z rolą banku centralnego. Przeduczestnikami konkursu stanie tym razem wyzwanie, jak ciekawie i przekonywującoopisać spektrum działania NBP i jego wpływ na finansową rzeczywistość każdego znas.

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriachwiekowych. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie VII i VIII klas szkółpodstawowych i III klas gimnazjów (lub oddziałów gimnazjalnych). Natomiastdrugą grupę uczestników stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniemszkół dla dorosłych).

Temat prac konkursowych

  • Dla szkół podstawowych i gimnazjów:
    W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta?

Prace konkursowe powinny być przygotowane w językupolskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stronformatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak np. zdjęcia czywykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Pozostałe szczegóły dotyczącezasad konkursowych znajdują się w regulaminie.

Nagrody

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzywyróżnienia specjalne.

  • I miejsce – 4000 zł,
  • II miejsce – 3500 zł,
  • III miejsce – 3000 zł,
  • wyróżnienie – 1500 zł.

Terminnadsyłaniaprac

Pracekonkursowe(z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 16października 2018 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularzaelektronicznego.

MałgorzataSokół


Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Telefon : 85 742-06-09
faks : 85 742-82-37
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
Rekrutacja 2018