Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Obiady


Szkoła Podstawowa Nr 9

 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku,

 ul. Legionowa 7, 15–281 Białystok, tel. 85 742 06 09,  adres e-mail: szkola@sp9.bialystok.pl

Intendent 731 747 727

 

 HARMONOGRAM

 

wpłat za żywienie w roku szkolnym 2021/2022

 

w Szkole Podstawowej nr  9 im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku

 

Na rok szkolny 2022/2023 obowiązuje nowa karta zgłoszeniowa


Obecna stawka za obiad to 4,50zł.


 Wpłata do dnia oznacza, że środki mają być obecne na koncie w dniu do którego wyznaczona jest wpłata.


 Opłat należy dokonywać na konto 45 1240 5211 1111 0010 3557 0717


Uwaga!

 

Nieobecność dziecka na obiadach rodzice/opiekunowie prawni winni zgłaszać u pani intendent Małgorzaty Kardyńskiej. Odpisów w przypadku nieobecności na obiadach należy dokonywać najpóźniej do godz. 10.00 dnia roboczego poprzedzającego odpis za pomocą  dziennika elektronicznego  (godzina jest podyktowana koniecznością złożenia zamówienia na produkty do przygotowania posiłków).

 

Wysokość opłaty za kolejny miesiąc po odliczeniu absencji dziecka należy uzgodnić z panią intendent. Rodzice/opiekunowie prawni dokonują zapisów lub rezygnacji z żywienia pisemnie w terminie do końca miesiąca.

 

Nieuregulowanie odpłatności za obiady w danym miesiącu (zgodnie z „Harmonogramem wpłat”) oznacza, że dziecko nie będzie mogło korzystać ze stołówki szkolnej w miesiącu, którego dotyczyła opłata.

 

Podczas dokonywania wpłat za obiady, proszę zwrócić uwagę na wpisywanie w tytule wpłaty:

dożywianie za m-c ……….…. za syna/córkę (imię nazwisko)… ………. , klasa…………..OSOBA ODPOWIADAJĄCA ZA OBIADY SZKOLNE:
INTENDENT P. Małgorzata Kardyńska - TEL. 731 747 727
Regulamin stołówki
Karta zgłoszeniowa ucznia na obiady
Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Tel. do sekretariatu:
 85 742-06-09
Tel. do funduszu:
 85 742-82-37
Tel. do kierownika gospodarczego:
 85 748-93-07
Tel. do intendenta
731 747 727
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
deklaracja dostępności
Nabór 2021/2021