Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Programy i projekty


„F-LAB”w ramach Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku rozpoczęła realizację projektu pt. „F-LAB”w ramach Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 2018-09-01 - 2020-02-29

Cele i założenia realizacji projektu: 
1. Poprawa jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku poprzez udział nauczycieli w zagranicznych kursach i szkoleniach.

Cele szczegółowe:
1. Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach języka angielskiego, z zakresu programowania i neurodydaktyki.
2. Podniesienie jakości pracy w Szkole Podstawowej nr 9 poprzez poznawania przez nauczycieli nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania w krajach Europy.
3. Wdrażanie nowych rozwiązań zaobserwowanych podczas kursów i szkoleń przez nauczycieli uczestniczących w wyjazdach zagranicznych.
Podczas 18 miesięcy nauczyciele z Szkoły Podstawowej nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku będą poszerzać swoje kompetencje i kwalifikacje na wyjazdach zagranicznych do Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Dzięki działaniom przewidzianym w projekcie placówka będzie w lepszy, bardziej innowacyjny sposób działała na rzecz swoich grup docelowych – uczniów, rodziców, nauczycieli, środowiska lokalnego. Przez wdrożenie atrakcyjnych projektów, zgodnych z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców, podniesie kwalifikacje i kompetencje kadry nauczającej, nawiąże lepszą współpracę ze środowiskiem lokalnym, co w konsekwencji pozwoli na aktywniejsze włączanie dzieci i młodzieży w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, a także w przyszłości zwiększy ich kwalifikacje na rynku pracy.
Pracownicy szkoły będą mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania.

MOBILNA EDUKACJA SZANSĄ NA LEPSZĄ SZKOŁĘ
Podczas wyjazdowych kursów i szkoleń w krajach Europy nauczyciele mają szansę poszerzyć swoje kompetencje i przyjrzeć się metodom nauczania preferowanym za granicą
Polska  edukacja zmierza w stronę intensywnych przemian. Szkoły starają się na różne sposoby pozyskiwać środki na doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, modernizowanie swojej bazy lokalowej, jak też dokształcanie pracowników. W dzisiejszej rzeczywistości powszechnego dostępu do informacji przed nauczycielami stają nowe wyzwania i niezmienny cel – pomagać uczniom w rozumieniu otaczającego świata.
- Doskonalenie znajomości języka angielskiego,  pogłębianie wiedzy z zakresu programowania i neurodydaktyki to główne założenia  realizowanego w szkole projektu, na którym skorzystają nasi nauczyciele, uczniowie, rodzice, jak też społeczność lokalna – przekonuje Edyta Haraburda, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku.  Nauczyciel musi odnaleźć się w nowej roli - mentora, umiejętnie kierującego procesem zdobywania wiedzy o świecie, potrafiącym się komunikować w języku angielskim, dziś powszechnie uchodzącym za międzynarodowy, oraz wykorzystującym zdobycze technologii przynajmniej na poziomie swoich podopiecznych.
SP 9 uczestniczy w programie „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z oferty proponowanych działań placówka edukacyjna wybiera te, które są najbardziej odpowiadają jej potrzebom. Dwutygodniowe i tygodniowe kursy zagraniczne są źródłem wiedzy i inspiracji dla stworzenia programów, które zostaną wdrożone w szkole.
- Na pytanie, czy właśnie ukończony dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Irlandii spełnił nasze oczekiwania, śmiało mogę odpowiedzieć, że nawet je przerósł – ocenia Urszula Morawska, szkolny koordynator projektu w SP 9. Szkoła językowa dla obcokrajowców, do której trafiliśmy, okazała się jedną z najlepszych w Dublinie, i to nie tylko w naszej opinii, ale także poznanych tam kursantów indywidualnych. Szkoliliśmy się w różnych grupach, do których zostaliśmy zakwalifikowani na podstawie kilkakrotnych testów poziomujących. Przydzielenie do międzynarodowych kilkuosobowych zespołów w różnym wieku z założenia wymusza konieczność komunikacji w języku angielskim. Lektorzy wymieniają się, dzięki czemu słuchacze  mają do czynienia z mówiącymi w różny sposób spikerami. Preferowana na zajęciach praca w zmiennych parach dodatkowo daje możliwość nawiązania znajomości z partnerami z ławki, bliższego poznania ich kultur oraz motywuje do podejmowania prób opowiedzenia o swoim kraju. Tego typu ćwiczenia są bezcenne, bo w naturalny sposób przełamują lęk przed wypowiadaniem się w języku obcym, pozwalają odkryć skuteczność niewerbalnych przekazów, jak też dobrodziejstw zainstalowanych w telefonach podręcznych - tłumaczy. Intensywny kurs dopełnia codzienne osłuchiwanie się z angielskim w różnych sytuacjach, wynikających z konieczności komunikowania się w różnych sytuacjach: w autobusach, sklepach, hotelu czy na ulicy. 
- Efekt dwutygodniowego wyjazdu jest nieporównywalnie większy od półrocznego kursu w kraju – ocenia Jolanta Tarnowska, kolejna zadowolona nauczycielka. Wszyscy zgodnie zauważyliśmy, że nasza umiejętność czytania tekstów i rozwiązywania zadań z gramatyki w zaskakujący sposób u wszystkich była wyższa niż u kursantów z innych krajów, przy czym niestety nie szła ona w parze z biegłością wypowiadania się. Nauka języków obcych w polskich szkołach, niestety, często koncentruje się nie na praktycznym komunikowaniu się, tylko na wiedzy o języku. Bogatsi o te doświadczenia chcemy wykorzystać je w pracy z uczniami. Nasi wychowankowie wielokrotnie brali już udział w wymianie międzynarodowej i wycieczkach zagranicznych, teraz będziemy do tego jeszcze lepiej przygotowani – komentuje wicedyrektor SP 9.
 
W SP 9 projekt realizowany jest od września 2018 r. i potrwa do końca pierwszego półrocza przyszłego roku szkolnego. Szkolenie wyjazdowe z języka angielskiego w Dublinie jest tylko jednym z etapów jego realizacji. W lutym i w maju zostaną przeszkolone kolejne dwa zespoły nauczycieli (programowanie – Irlandia, neurodydaktyka - Wielka Brytania). Kolejne zadania uczestników kursu to napisanie programów, których adresatami będą uczniowie SP 9.  Pilotażowe zajęcia zaplanowano na II semestr tego roku szkolnego.
 „Uczenie się przez całe życie” to jedna z podstawowych idei programu PO WER Erasmus +. Przykład idzie z góry. Lepiej wyedukowani mobilni nauczyciele to  lepsza szkoła.Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Tel. do sekretariatu:
 85 742-06-09
Tel. do funduszu:
 85 742-82-37
Tel. do kierownika gospodarczego:
 85 748-93-07
Tel. do intendenta
731 747 727
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
deklaracja dostępności
Nabór 2021/2021