Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Projekty


Programy prozdrowotne i ekologiczne, które zostaną wprowadzone  w 2018/2019 roku: 

Program „Trzymaj Formę”(Organizator: SANEPID) 
W dniu 24 kwietnia 2006 r. Główny Inspektor Sanitarny powołał  Zespół ds. Opracowania i Wdrożenia "Krajowego Programu Zapobiegania Nadwadze, Otyłości i Chorobom Przewlekłym".  W wyniku pracy zespołu powstał program „Trzymaj Formę”. I edycja programu została wdrożona w zainteresowanych szkołach podstawowych i gimnazjalnych 
w roku 2006/2007.

Cel główny programu: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia 
i aktywności fizycznej na zdrowie. 

Cele szczegółowe programu: 
1. Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety aktywności fizycznej dla organizmu człowieka. 
2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
 3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. 
4. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. 

Programem objęci są wszyscy uczniowie naszej szkoły, ale szczególny nacisk na realizację treści programu położony jest w klasach drugich gim,nazjalnych, program realizowany jest na lekcjach biologii, wychowania fizycznego oraz podczas rozmów indywidualnych z pielęgniarką szkolną i nauczycielem biologii. Z badań prowadzonych w naszym kraju wynika, iż w grupie dzieci i młodzieży około 10% ogółu populacji w wieku szkolnym ma nadwagę i otyłość. Zaledwie 30% młodzieży uczestniczy w zajęciach poprawiających sprawność fizyczną w czasie wolnym od zajęć. W związku z powyższym istnieje konieczność realizacji działań promujących zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej jako długofalowe i konsekwentne działanie prozdrowotne prowadzące do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży.


2. Program „Mądre żywienie - zdrowe pokolenie” (Organizator: Polskie Towarzystwo dietetyki)
Program edukacyjno- badawczy „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” obejmuje:
ocenę wiedzy żywieniowej młodzieży, edukację młodzieży szkolnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia, ocenę stanu odżywienia młodzieży (za pomocą nieinwazyjnych metod), aktywizację młodzieży i nauczycieli poprzez organizowanie konkursów.
3. Program „Żyj smacznie i zdrowo”(Organizator: Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych)
 „Żyj smacznie i zdrowo” to akcja, której celem jest przekazanie uczniom   w atrakcyjnej formie, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody. 


4.. Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia dojrzewania”- program profilaktyki 
zdrowotnej dla dziewcząt

Programem zostaną objęte uczennice klas VII i drugichgimnazjalnych. Podczas realizacji programu uczennice poznają przemiany zachodzące w ich organizmach podczas okresu dojrzewania oraz zasady higieny osobistej w tym okresie. 

5. „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” 
Ilość kleszczy z roku na rok globalnie się zwiększa. Przyczyną są łagodne zimy wynikające ze zmian klimatycznych. Występują one nie tylko w lasach, także na domowych trawnikach. Kleszcze przenoszą groźne dla człowieka i zwierząt choroby zakaźne: kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę. Są aktywne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Województwo podlaskie jest terenem endemicznym chorób przenoszonych przez kleszcze, czyli ma wyższy od ogólnopolskiego wskaźnik zapadalności na te choroby.  Z danych epidemiologicznych wynika, iż na terenie woj. podlaskiego zachorowań na boreliozę przybywa z roku na rok natomiast zachorowania na Kleszczowe Zapalenie Opon Mózgowych i Mózgu utrzymują się  względnie na stałym poziomie.
Programem zostaną objęci uczniowie klas drugich gimnazjalnych. Podczas zajęć poznają choroby przenoszone przez kleszcze, ich objawy oraz sposoby unikania zarażenia tymi chorobami. 

6. „Znajdź właściwe rozwiązanie” (Organizator: SANEPID).
W roku szkolnym 2017/2018  realizowana jest VIII edycja programu.
Głównym założeniem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Zajęcia poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie 
w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej. 
Cele szczegółowe programu:
zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

List do Rodziców

Wielce Szanowni Rodzice!

W szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko, wdrożony zostanie program profilaktyki palenia tytoniu. Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych
wątpliwości!
Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.
Bądź więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu
na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.
Czy Twoje dziecko próbowało już palić?
A może już pali?
Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?
PAMIĘTAJ:
1. Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko
    w bardzo młodym wieku.
2. Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę,
    a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi dorosłych– do
    nałogowego palenia!
3. Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają 
   się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie
    nowego palacza.
4. Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.
Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?
1.Ponieważ palą koledzy
   Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne
   Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć
   “nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.
2.Ponieważ czują się słabi, mało wartościowi
    Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym.
   Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu – palenie jest 
    przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach młodzieżowych, na koncertach itp. Któż z nas
    nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz
    przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych.
3.  Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo
     Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.
 Nasz program ukierunkowany jest na:
uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na
               wpływy rówieśników;
uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;
kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności.
A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie?
Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian
również w swoich zachowaniach.
Przykład jest najbardziej zaraźliwy.

Programem zostaną objęci uczniowie klas drugich. Podczas pięciu zajęć uczniowie poznają zasady działania układu oddechowego człowieka, wpływ palenia papierosów na organizm człowieka. Nauczą się również skutecznych zachowań asertywnych.

7. „Szkoła dobrego wyboru”( Organizator: ETAP).

 Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z odpowiedzialnością nieletnich, skutkami palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków. Poznają również etapy uzależnienia od nałogów. Przećwiczone zostaną scenki dotyczące zachowań asertywnych.

8. Zbiórka zużytych baterii.
„F-LAB”w ramach Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku rozpoczęła realizację projektu pt. „F-LAB”w ramach Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 2018-09-01 - 2020-02-29

Cele i założenia realizacji projektu: 
1. Poprawa jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku poprzez udział nauczycieli w zagranicznych kursach i szkoleniach.

Cele szczegółowe:
1. Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach języka angielskiego, z zakresu programowania i neurodydaktyki.
2. Podniesienie jakości pracy w Szkole Podstawowej nr 9 poprzez poznawania przez nauczycieli nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania w krajach Europy.
3. Wdrażanie nowych rozwiązań zaobserwowanych podczas kursów i szkoleń przez nauczycieli uczestniczących w wyjazdach zagranicznych.
Podczas 18 miesięcy nauczyciele z Szkoły Podstawowej nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku będą poszerzać swoje kompetencje i kwalifikacje na wyjazdach zagranicznych do Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Dzięki działaniom przewidzianym w projekcie placówka będzie w lepszy, bardziej innowacyjny sposób działała na rzecz swoich grup docelowych – uczniów, rodziców, nauczycieli, środowiska lokalnego. Przez wdrożenie atrakcyjnych projektów, zgodnych z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców, podniesie kwalifikacje i kompetencje kadry nauczającej, nawiąże lepszą współpracę ze środowiskiem lokalnym, co w konsekwencji pozwoli na aktywniejsze włączanie dzieci i młodzieży w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, a także w przyszłości zwiększy ich kwalifikacje na rynku pracy.
Pracownicy szkoły będą mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania.

MOBILNA EDUKACJA SZANSĄ NA LEPSZĄ SZKOŁĘ
Podczas wyjazdowych kursów i szkoleń w krajach Europy nauczyciele mają szansę poszerzyć swoje kompetencje i przyjrzeć się metodom nauczania preferowanym za granicą
Polska  edukacja zmierza w stronę intensywnych przemian. Szkoły starają się na różne sposoby pozyskiwać środki na doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, modernizowanie swojej bazy lokalowej, jak też dokształcanie pracowników. W dzisiejszej rzeczywistości powszechnego dostępu do informacji przed nauczycielami stają nowe wyzwania i niezmienny cel – pomagać uczniom w rozumieniu otaczającego świata.
- Doskonalenie znajomości języka angielskiego,  pogłębianie wiedzy z zakresu programowania i neurodydaktyki to główne założenia  realizowanego w szkole projektu, na którym skorzystają nasi nauczyciele, uczniowie, rodzice, jak też społeczność lokalna – przekonuje Edyta Haraburda, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku.  Nauczyciel musi odnaleźć się w nowej roli - mentora, umiejętnie kierującego procesem zdobywania wiedzy o świecie, potrafiącym się komunikować w języku angielskim, dziś powszechnie uchodzącym za międzynarodowy, oraz wykorzystującym zdobycze technologii przynajmniej na poziomie swoich podopiecznych.
SP 9 uczestniczy w programie „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z oferty proponowanych działań placówka edukacyjna wybiera te, które są najbardziej odpowiadają jej potrzebom. Dwutygodniowe i tygodniowe kursy zagraniczne są źródłem wiedzy i inspiracji dla stworzenia programów, które zostaną wdrożone w szkole.
- Na pytanie, czy właśnie ukończony dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Irlandii spełnił nasze oczekiwania, śmiało mogę odpowiedzieć, że nawet je przerósł – ocenia Urszula Morawska, szkolny koordynator projektu w SP 9. Szkoła językowa dla obcokrajowców, do której trafiliśmy, okazała się jedną z najlepszych w Dublinie, i to nie tylko w naszej opinii, ale także poznanych tam kursantów indywidualnych. Szkoliliśmy się w różnych grupach, do których zostaliśmy zakwalifikowani na podstawie kilkakrotnych testów poziomujących. Przydzielenie do międzynarodowych kilkuosobowych zespołów w różnym wieku z założenia wymusza konieczność komunikacji w języku angielskim. Lektorzy wymieniają się, dzięki czemu słuchacze  mają do czynienia z mówiącymi w różny sposób spikerami. Preferowana na zajęciach praca w zmiennych parach dodatkowo daje możliwość nawiązania znajomości z partnerami z ławki, bliższego poznania ich kultur oraz motywuje do podejmowania prób opowiedzenia o swoim kraju. Tego typu ćwiczenia są bezcenne, bo w naturalny sposób przełamują lęk przed wypowiadaniem się w języku obcym, pozwalają odkryć skuteczność niewerbalnych przekazów, jak też dobrodziejstw zainstalowanych w telefonach podręcznych - tłumaczy. Intensywny kurs dopełnia codzienne osłuchiwanie się z angielskim w różnych sytuacjach, wynikających z konieczności komunikowania się w różnych sytuacjach: w autobusach, sklepach, hotelu czy na ulicy. 
- Efekt dwutygodniowego wyjazdu jest nieporównywalnie większy od półrocznego kursu w kraju – ocenia Jolanta Tarnowska, kolejna zadowolona nauczycielka. Wszyscy zgodnie zauważyliśmy, że nasza umiejętność czytania tekstów i rozwiązywania zadań z gramatyki w zaskakujący sposób u wszystkich była wyższa niż u kursantów z innych krajów, przy czym niestety nie szła ona w parze z biegłością wypowiadania się. Nauka języków obcych w polskich szkołach, niestety, często koncentruje się nie na praktycznym komunikowaniu się, tylko na wiedzy o języku. Bogatsi o te doświadczenia chcemy wykorzystać je w pracy z uczniami. Nasi wychowankowie wielokrotnie brali już udział w wymianie międzynarodowej i wycieczkach zagranicznych, teraz będziemy do tego jeszcze lepiej przygotowani – komentuje wicedyrektor SP 9.
 
W SP 9 projekt realizowany jest od września 2018 r. i potrwa do końca pierwszego półrocza przyszłego roku szkolnego. Szkolenie wyjazdowe z języka angielskiego w Dublinie jest tylko jednym z etapów jego realizacji. W lutym i w maju zostaną przeszkolone kolejne dwa zespoły nauczycieli (programowanie – Irlandia, neurodydaktyka - Wielka Brytania). Kolejne zadania uczestników kursu to napisanie programów, których adresatami będą uczniowie SP 9.  Pilotażowe zajęcia zaplanowano na II semestr tego roku szkolnego.
 „Uczenie się przez całe życie” to jedna z podstawowych idei programu PO WER Erasmus +. Przykład idzie z góry. Lepiej wyedukowani mobilni nauczyciele to  lepsza szkoła.


BohaterON w SP9! 

BohaterON - Włącz historię! Przywracamy pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego.

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.Wrokuszkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Wiedza drogą w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 

Projekt skierowany jest zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Zakłada poprawę jakości i poziomu kształcenia oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych poprzez organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, warsztatów poznawczych – z przedsiębiorczości „ Młodzi z Wall Street”, chemii w doświadczeniach, matematyki „Inter-mat”, informatyki „ Z programowaniem za pan brat”, biologii „Dlaczego biologia”, fizyki „F-lab”, , kół językowych – język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, zajęć psychologiczno – pedagogicznych oraz zajęć z doradztwa zawodowego

Uczestnicy projektu będą mogli wsiąść udział w wycieczkach: geograficznej do Koryciny, fizycznej do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto uczniowie spotkają się z funkcjonariuszem z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku na prelekcjach „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i wynikające z tego zagrożenia”.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zyskała nowoczesną pracownię chemiczną wyposażoną w najwyższej jakości sprzęt niezbędny do wykonywania doświadczeń. 


Zapraszamy do czytania Dwujęzycznego magazynu dla młodzieży AmbicJa Ambition, który powstał w ramach zajęć dodatkowych ECDS z udziałem dziewcząt z klasy II A pod opieką Urszuli Morawskiej.
Dwujęzyczna gazetka szkolna AmbicJA
Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Telefon : 85 742-06-09
faks : 85 742-82-37
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
Rekrutacja 2018