Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Przetargi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
zał 1 do SIWZ_form ofert
zał 2-6 do SIWZ
zał 7 do SIWZ_pr umowy
Zmiana Siwz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie siwz
Informacja z sesji otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług cateringowych  z dnia 10.11.2020

składanie ofert do dnia 25 listopada, do godz. 12.30

 otwarcie ofert w dniu 25 listopada, o godz. 13.00 

wyjaśnienie siwz z dnia 20 listopada 2020 r.

informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 25 listopada 2020 r.


Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Telefon : 85 742-06-09
faks : 85 742-82-37
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
Rekrutacja 2018