Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Rekrutacja do klas I

W roku szkolnym 2019/2020 w SP 9 zostaną utworzone klasy pierwsze tradycyjne oraz wykorzystujące pedagogikę Montessori. Szczegóły w Liście Otwartym do Rodziców zamieszczonym pod poniższą instrukcją. 

Termin składania dokumentów: 1-9 marca 2018 r. (godz. pracy sekretariatu od poniedziałku do piątku 7.30-15.30)

1. Kandydaci do kl. I zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 9 przyjmowani są z urzędu na podstawie 
- formularza zgłoszenia elektronicznego kliknij tutaj, który należy wypełnić na komputerze, wydrukować, własnoręcznie podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły SP 9


lub
- formularza zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej szkoły (POBIERZ) , który należy wydrukować, wypełnić odręczniepodpisać i złożyć w sekretariacie SP 9,
lub
- formularza zgłoszenia dostępnego w sekretariacie szkoły, który należy wypełnić na miejscu, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły SP 9.
Przy składaniu dokumentów dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.


2. Kandydaci do kl. I zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 9 (w tym poza Białymstokiem)
 przyjmowani są na podstawie 
- formularza wniosku (POBIERZ), który wypełniony i podpisany składa się w sekretariacie SP 9, jeżeli nasza szkoła została w nim wskazana na pierwszej pozycji (kandydat ma prawo wskazać dodatkowo dwie inne preferowane szkoły) Należy pamiętać, że jeżeli inna szkoła podstawowa zostanie przez rodzica wprowadzona jako pierwsza, zostanie on właśnie do niej przyjęty).

Powyższa instrukcja dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie tylko do Szkoły Podstawowej nr 9.
Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 znajdą Państwo w naszej zakładce PLIKI DO POBRANIA umieszczonej w zakładce NABÓR na stronie głównej.

****
LIST OTWARTY DO RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

Drodzy Rodzice!

 

 

        Jużza kilka miesięcy Wasze dziecko rozpocznie ważny etap swojego życia,czyli                      od1wrześniapójdzie do szkoły. Teraz przed Państwem ważna decyzja – jaką szkołę wybrać dlaswojego dziecka? Pragniemy pomóc Wam w wyborze, zapraszając do naszej szkoły iprzedstawiając swoją ofertę edukacyjną.

Mieszkacie Państwo w rejonie Szkoły Podstawowej nr9  przy ul. Legionowej 7                 wBiałymstoku.Jesteśmykameralną szkołą, która posiada wiele atutów. U nas wszyscy czują  się ważni, niepowtarzalni, wiedzą, że ich potrzeby i problemy zostaną zauważone.

Od września 2017 r. w SzkolePodstawowej Nr 9 rozpoczęły naukę wspaniałe pierwszaki. Jesteśmy dumni z ichpostępów. Dzieci uczą się w dwóch klasach. Jedna z nich wykorzystuje cenionemetody pedagogiki Montessori, a druga jest klasą tradycyjną. W klasietradycyjnej wszystkie treści są zintegrowane, dzięki czemu są bliskiedziecku i pomagają opanować ważne umiejętności. Uczniowie często pracują wgrupach,  rozwijając w ten sposóbkompetencje społeczne. Dużo czasu dzieci uczą się na dywanie, wykorzystującciekawe i estetyczne pomoce naukowe i gry dydaktyczne. Zajęciaprzeplatane są przerwami śródlekcyjnymi wypełnionymi zabawą i aktywnościąruchową. W klasie z elementami Montessori zajęcia  prowadzone są przez dwóch nauczycieli.Dzieci siedzą  przy stolikach  8-osobowych, tak aby mogły ze sobąwspółpracować i pomagać sobie nawzajem. Materiał montessoriański jest w zasięguręki dziecka. Do dyspozycji uczniów pozostaje również sofa, na której dziecimogą odpocząć. Realizacja podstawy programowej jest urozmaicona codziennymiwyjściami na świeże powietrze oraz montessoriańskimi „lekcjami ciszy”.                       

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielurodziców, w roku szkolnym 2018/2019 zostaną utworzone klasy pierwszetradycyjne oraz wykorzystujące pedagogikę Montessori. Pragniemy zaznaczyć,iż pracujemy w przestronnych i nowoczesnych salach. Uczniowie klasnajmłodszych mają swoją własną, bezpieczną przestrzeń do nauki iwypoczynku. Każde dziecko korzysta ze swoich kolorowych szafek, dziękiczemu plecaki są lekkie. Języka angielskiego uczą lektorzy, wychowaniafizycznego – certyfikowani trenerzy.

Po zajęciach dzieci odpoczywają w nowej i przytulnejświetlicy, która jest miejscem radosnych zabaw i odpoczynku.Zainteresowania uczniów rozwijamy na licznych zajęciach pozalekcyjnych,których oferta jest różnorodna. Bardzo ważnym elementem w naszej pracy jestsfera społeczna i wychowawcza: dzieci uczestniczą w różnorodnych akcjach,wycieczkach, projektach, konkursach, uroczystościach i wyjściach w ciekawemiejsce.

Nasi nauczyciele to oddani swojej pracy pedagodzy,to wykwalifikowani specjaliści, którzy są kreatywni i szukająnowoczesnych oraz skutecznych metod nauczania.

Czekamy na Państwa wraz z pociechami.

 Do zobaczenia :)

 

 

Dyrekcja, Nauczyciele  i Pracownicy, 

 Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9

Szkoła Podstawowa nr 9 
im. 42 Pułku Piechoty  w Białymstoku
ul. Legionowa 7
15 - 281 Białystok
Telefon : 85 742-06-09
faks : 85 742-82-37
e-mail:   szkola@sp9.bialystok.pl
Rekrutacja 2018